Download All Gall is Divided: The Aphorisms of a Legendary Iconoclast by E. M. Cioran PDF

By E. M. Cioran

E. M. Cioran lived at the margins of the fashionable international. Like his associates Beckett and Ionesco, he stood except the entire legitimate trappings of his selected medium of philosophy. no longer considering Nietzsche has a philosopher printed himself so enormously. All Gall is split is a breviary of estrangement that rejoices within the contradictions and confusions of human destiny. As his translator Richard Howard comments, “You fraternize with Emil Cioran at your peril, however it is the type of probability that retains you alive."

Show description

Read or Download All Gall is Divided: The Aphorisms of a Legendary Iconoclast PDF

Similar philosophy books

The Cambridge Companion to Lacan (Cambridge Companions to Literature)

Jacques Lacan is popular as a theoretician of psychoanalysis whose paintings continues to be influential in lots of international locations. He refashioned psychoanalysis within the identify of philosophy and linguistics at a time while it confronted sure highbrow decline. concentrating on key words in Lacan's usually tricky, idiosyncratic improvement of psychoanalysis, this quantity brings new views to the paintings of an intimidating influential philosopher.

The Philosophy of Tragedy: From Plato to Žižek

This publication is a whole survey of the philosophy of tragedy from antiquity to the current. From Aristotle to Žižek the focal query has been: why, despite its distressing content material, can we price tragic drama" what's the nature of the 'tragic effect'" a few philosophers aspect to a undeniable form of excitement that effects from tragedy.

Nietzsche-Studien: Internationales Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, Volume 40

Nietzsche-Studien (Nietzsche reviews) is the world’s best physique of Nietzsche learn. It publishes contributions from all disciplines that take care of Nietzsche’s lifestyles, paintings, and impression and that focus the relevance of his considering for present debates. The sequence isn't really dedicated to any specific college of notion or interpretation.

Sophistical Practice: Toward a Consistent Relativism

Sophistics is the paradigm of a discourse that does issues with phrases. it isn't natural rhetoric, as Plato desires us to think, however it offers a substitute for the philosophical mainstream. A sophistic historical past of philosophy questions the orthodox philosophical background of philosophy: that of ontology and fact in itself.

Additional resources for All Gall is Divided: The Aphorisms of a Legendary Iconoclast

Example text

Dermed er vi kommet frem til Sdiopenhauers grunnleggende viljesantropologiske anskuelser. En ting er altså menneskets, det enkelte individs intelligible karakter. Da den er utenfor tid og rom ligger den såvisst ikke åpen i «lagen. Menneskets intellekt og dets evne til å for-stille seg gjør at dets sanne vesen bare lei­ lighetsvis kommer til syne (I, 230). Egentlig er den, på samme måte som med objektivasjonene overhodet, et annet utrykk for den sdiopenhauerske «grunnløshet»: Den siste forklaring av menneskets handlinger stopper opp ved dets intelligible karakter.

32 II Verden som vilje. Viljens fremtredelsesmåter 1. Erkjennelse av viljen Målet for overskridelsen av forestillingssfæren er altså klart. Forskjellige slutningsrekker har vist oss utover forestillingene til noe som gir dem en dypere betydning. Men foreløbig kan vi bare si at vi fpler realiteten av en sUk dypere dimensjon. Kan vi godtgjøre den nærmere, kan vi erkjenne den, og i tilfelle på hvilken måte? Det er naturlig for Schopenhauer først å stille seg spørsmålet om andre videnskaper, resp. deres erkjennelsesmåter, kan hjelpe kam videre.

Han oppfatter motsigelsene som bevisste fra Sdiopenhauers side: for å demonstrere erkjennelsens fullstendige «Unfähigkeit und Nichtigkeit» (a. st. side 117). Når Schopenhauer fremfører synspunkter som gjensidig utelukker hver­ andre, da er det til syvende og sist for at de skal ødelegge hverandre gjen­ sidig. Det slår en ved denne fortolkning at den slik — om enn ikke ekspli­ sitt — lar også Kants antinomilære komme til anvendelse i Schopenhauers tenkning. Det er i høy grad rimelig. Og da ser vi at poenget i så fall vil være å peke ut over systemets forestillingsmessige immanens.

Download PDF sample

Rated 5.00 of 5 – based on 9 votes